Pojišťovací makléř

Proč využít služeb pojišťovacího makléře?

Pojišťovací makléř pracuje na základě smlouvy a plné moci uzavřené s konkrétním klientem, kterého vůči pojišťovnám zastupuje. Neprodává produkty pouze jedné konkrétní pojišťovny, ale vyhledává pro zájemce o pojištění nejvýhodnější nabídku pojišťoven na trhu.

Pojišťovací makléř má potřebné odborné znalosti, které jsou ze zákona přísně prověřovány a zároveň zná nabídku pojistných produktů přinejmenším většiny pojistitelů působících na trhu. Umí na základě svých znalostí a odborných zkušeností posoudit, které pojistné produkty jsou nejvhodnější pro krytí rizik, které podrobně zjistí a analyzuje u svého klienta. Takovou kombinaci schopností a znalostí nelze předpokládat u vlastních zaměstnanců podniku či firmy.

Lze sice také volit cestu přímého pojištění u vybrané pojišťovny bez zprostředkovatelské služby makléře, v tom případě ovšem klient nemá možnost srovnání s pojistnými produkty konkurenčních pojistitelů a tím ani volbu optimálního pojistného programu. Na vyspělých pojistných trzích je úloha makléře pro podnikovou a firemní klientelu naprosto samozřejmá a nezpochybnitelná.

Pojišťovací makléř analyzuje všechna klientova rizika a vypracuje rizikovou zprávu. Navrhne a zdůvodní klientovi výběr pojišťovny, případně pojišťoven, které shledá za nejvhodnější pro upsání zjištěných rizik a s jeho souhlasem předá všechny podklady pojišťovně, která vypracuje návrh pojistné smlouvy. Jakmile ji klient podepíše, přechází na makléře péče o to, aby pojistná smlouva po celou dobu platnosti odrážela skutečný stav a aby byla případně upravována v závislosti na proměně rizik. V případě škodní události je makléř zástupcem klientových zájmů vůči pojišťovně a dbá na to, aby pojišťovna splnila své závazky vůči klientovi bez prodlení a v patřičném rozsahu.

design by kupastudio | programming by MARKOnet.cz 2014